Analiza wyników obliczania elektromagnetycznego

Jak wiemy istnieją różne możliwości obliczenia pola magnetycznego silnika indukcyjnego. Można przewidzieć na podstawie odpowiednich wzorów, według których maszyna była obliczana. Trzeba przy tym jednak uwzględniać wszystkie zmiany, które w związku z tym zajdą w maszynie. Dopiero na podstawie praktyki obliczeniowej uzyskuje się umiejętność przewidywania tych zmian, nie tylko jakościowo ale i ilościowo. Jeśli się okaże, że wszystkie przeciwstawne sobie wielkości są lepsze niż wymagane, znaczy to, że maszyna jest za mało wykorzystana. Na przykład, jeśli prąd magnesujący jest mniejszy niż mógłby być, to współczynnik mocy jest większy niż zadany i jeśli jednocześnie sprawność i przeciążalność są większe, a przyrost temperatury mniejszy niż dopuszczają przepisy, to znaczy, że maszynę można zmniejszyć. Jeśli na odwrót, przeciwstawne te wielkości są gorsze niż powinny być, to nie ma innej rady jak powiększenie rdzenia maszyny. Przy tego rodzaju zmianach należy jednak uwzględnić wykonane poprzednio obliczenia ekonomicznego kształtu i dążyć do tego, aby współczynnik ekonomiczności kształtu F zbytnio się nie zmniejszył. Potrzeba zmian może pochodzić z powodu tego, że maszyna nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, np. co do przeciążalności lub przyrostu temperatury lub też ze względów ekonomicznych.

Obliczenia ekonomiczne bowiem ograniczyliśmy do kształtu maszyny, obciążenia elektromagnetyczne zaś nie były rozpatrywane pod tym względem, nie wiadomo więc, czy otrzymane wartości sprawności współczynnika mocy są optymalne, czy nie wymagają zwiększenia lub zmniejszenia. Sprawa ta jednak nie wchodzi w zakres tego artykułu. Jest to sprawa, która wiąże się z zagadnieniami eksploatacyjnymi, ze sprawą stosunków cen energii czynnej i biernej do cen materiałów . Optymalne wartości i cos fi wyprowadza się z minimalnych kosztów silnika i skapitalizowanych strat, które wydzielą się w silniku i w urządzeniach dostarczających mu energię podczas wszystkich lat jego pracy. Książka ta opracowana jest przy założeniu, że konstruktor silnika otrzymuje jako dane wyjściowe właściwe współczynniki eksploatacyjne, a jego zadanie sprowadza się do uzyskania tych współczynników przy najlepszych kształtach silnika. Należy jeszcze uwzględnić straty dodatkowe spowodowane obróbką blach. Stratność blachy zwiększa się wskutek jej zgniatania przy tłoczeniu i zwierania się poszczególnych blach ze sobą wskutek zniekształcenia brzegów przy cięciu oraz uszkodzenia izolacji między blachami. Straty te uwzględnia się za pomocą współczynnika, przez który mnoży się; straty główne. Współczynnik ten zależy od technologii i od dokładności wykonywania rdzeni; wartość jego może więc być różna dla różnych zakładów wytwórczych, najlepiej więc przyjmować ją na podstawie własnych doświadczeń. Powiększenie indukcji pogarsza jednocześnie inne dane maszyny, a mianowicie zwiększa straty w rdzeniu oraz prąd rozruchowy. Zastosowanie falownika zmniejsza powstawanie indukcji w obwodzie i zmniejsza prąd rozruchu.

Powiększenie przeciążalności i momentu rozruchowego można otrzymać nie przez powiększenie indukcji lecz przez powiększenie liczby żłobków. Powoduje to jednak zwiększenie kosztów wykonania maszyny oraz zwiększenie miejsca zajmowanego izolacją żłobkową. Ponadto zwiększenie liczby żłobków jest ograniczone szerokością zębów. Przy projektowaniu części stanowiących ściany kanałów wentylacyjnych należy, o ile można ograniczać tworzenie się ostrych zakrętów, ostrych rozszerzeń i zwężeń tych kanałów, ponieważ powodują one wiry powietrza, a w związku z tym dodatkowe opory aerodynamiczne, zmniejszające prędkość i wydatek powietrza. Szczególnie niekorzystne są wiry w tych częściach kanału, w których nie ma powierzchni chłodzonych, należących do części czynnych maszyny. Tam zaś gdzie wir powietrza omywa powierzchnię wydzielającą ciepło jest on korzystny, gdyż jest powodem powiększenia efektu chłodzenia, ponieważ zwiększa współczynnik oddawania ciepła. Należy bezwzględnie pamiętać aby falowniki przy wentylacji i wentylatorach zawsze pracowały i ustawione były na charakterystykę kwadratową pracy.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 9.0/10 (1 głosy)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +1 (z 1 głosy)