Post byKomplex

Czym różnią się oczyszczacze powietrza? 0

Czym różnią się oczyszczacze powietrza?

Napisany przez dnia Lip 28, 2015 w Teksty

Powodem, dla którego decydujesz się na zakup oczyszczacza powietrze, jest najprawdopodbniej twoje zdrowie. Może on pomagać utrzymać dobre zdrowie lub pomóc członkom rodziny, którzy mają alergie, astmę lub inne problemy z oddychaniem. Jeśli któryś z członków twojej rodziny cierpi na alergię, dobrze wiesz, że różne rodzaje alergii powodują różne zagrożenia. Oznacza to, że alergie oraz inne problemy, którymi chcesz się zająć, mogą wymagać różnych typów oczyszczaczy powietrza. Z tego powodu musisz kupić oczyszczacz dostosowany do twoich potrzeb, nie tylko taki, który ma dobre oceny i recenzje.

Niektóre z popularnych oczyszczaczy powietrza są typu: UV, generatora Ozonu, generatoru jonów, elektrostatycznych lub HEPA. Niektóre z bardziej znanych marek to: Air-O-Swiss, Blueair, Allerair, IQAir, Ionic Breeze i Friedrich.

UV, oznaczające światło ultrafioletowe jest typem oczyszczacza powietrza, który ma ograniczone działanie. Zabija jedynie wirusy i bakterie. Dopóki nie jest użyty z innym typem oczyszczacza nie robi nic dymowi ani innym szkodliwym gazom czy cząsteczkom. Niektóre znane marki włączają do urządzeń światło UV równolegle z innymi formami oczyszczania powietrza co jest dużym plusem.

Czytaj
Pomiary wielkości nieelektrycznych 0

Pomiary wielkości nieelektrycznych

Napisany przez dnia Lis 1, 2014 w Teksty

Pomiary elektryczne są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia. Odczytanie wartości wielkości mierzonej jest łatwe i pomiary elektryczne cechuje duża dokładność. Te zalety spowodowały szerokie zastosowanie pomiarów elektrycznych do mierzenia wielkości nieelektrycznych. Posługując się ogniwem fotoelektrycznym można zmierzyć natężenie oświetlenia; za pomocą ogniwa termoelektrycznego można zmierzyć temperaturę w piecu hartowniczym, piekarskim lub urządzeniach, w których zachodzą procesy chemiczne w wysokich temperaturach. Przy każdym z tych pomiarów posługujemy się przyrządem zwanym czujnikiem, który przetwarza wielkość nieelektryczną (np. temperaturę, ciśnienie itd.) w wielkość elektryczną (np. w sem. lub prąd): miernik elektryczny jest zazwyczaj wyskalowany w odpowiednich jednostkach nieelektrycznych.

Czytaj
Analiza wyników obliczania elektromagnetycznego 0

Analiza wyników obliczania elektromagnetycznego

Napisany przez dnia Paź 30, 2014 w Teksty

Jak wiemy istnieją różne możliwości obliczenia pola magnetycznego silnika indukcyjnego. Można przewidzieć na podstawie odpowiednich wzorów, według których maszyna była obliczana. Trzeba przy tym jednak uwzględniać wszystkie zmiany, które w związku z tym zajdą w maszynie. Dopiero na podstawie praktyki obliczeniowej uzyskuje się umiejętność przewidywania tych zmian, nie tylko jakościowo ale i ilościowo. Jeśli się okaże, że wszystkie przeciwstawne sobie wielkości są lepsze niż wymagane, znaczy to, że maszyna jest za mało wykorzystana. Na przykład, jeśli prąd magnesujący jest mniejszy niż mógłby być, to współczynnik mocy jest większy niż zadany i jeśli jednocześnie sprawność i przeciążalność są większe, a przyrost temperatury mniejszy niż dopuszczają przepisy, to znaczy, że maszynę można zmniejszyć. Jeśli na odwrót, przeciwstawne te wielkości są gorsze niż powinny być, to nie ma innej rady jak powiększenie rdzenia maszyny. Przy tego rodzaju zmianach należy jednak uwzględnić wykonane poprzednio obliczenia ekonomicznego kształtu i dążyć do tego, aby współczynnik ekonomiczności kształtu F zbytnio się nie zmniejszył. Potrzeba zmian może pochodzić z powodu tego, że maszyna nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, np. co do przeciążalności lub przyrostu temperatury lub też ze względów ekonomicznych.

Obliczenia ekonomiczne bowiem ograniczyliśmy do kształtu maszyny, obciążenia elektromagnetyczne zaś nie były rozpatrywane pod tym względem, nie wiadomo więc, czy otrzymane wartości sprawności współczynnika mocy są optymalne, czy nie wymagają zwiększenia lub zmniejszenia. Sprawa ta jednak nie wchodzi w zakres tego artykułu. Jest to sprawa, która wiąże się z zagadnieniami eksploatacyjnymi, ze sprawą stosunków cen energii czynnej i biernej do cen materiałów . Optymalne wartości i cos fi wyprowadza się z minimalnych kosztów silnika i skapitalizowanych strat, które wydzielą się w silniku i w urządzeniach dostarczających mu energię podczas wszystkich lat jego pracy. Książka ta opracowana jest przy założeniu, że konstruktor silnika otrzymuje jako dane wyjściowe właściwe współczynniki eksploatacyjne, a jego zadanie sprowadza się do uzyskania tych współczynników przy najlepszych kształtach silnika. Należy jeszcze uwzględnić straty dodatkowe spowodowane obróbką blach. Stratność blachy zwiększa się wskutek jej zgniatania przy tłoczeniu i zwierania się poszczególnych blach ze sobą wskutek zniekształcenia brzegów przy cięciu oraz uszkodzenia izolacji między blachami. Straty te uwzględnia się za pomocą współczynnika, przez który mnoży się; straty główne. Współczynnik ten zależy od technologii i od dokładności wykonywania rdzeni; wartość jego może więc być różna dla różnych zakładów wytwórczych, najlepiej więc przyjmować ją na podstawie własnych doświadczeń. Powiększenie indukcji pogarsza jednocześnie inne dane maszyny, a mianowicie zwiększa straty w rdzeniu oraz prąd rozruchowy. Zastosowanie falownika zmniejsza powstawanie indukcji w obwodzie i zmniejsza prąd rozruchu.

Powiększenie przeciążalności i momentu rozruchowego można otrzymać nie przez powiększenie indukcji lecz przez powiększenie liczby żłobków. Powoduje to jednak zwiększenie kosztów wykonania maszyny oraz zwiększenie miejsca zajmowanego izolacją żłobkową. Ponadto zwiększenie liczby żłobków jest ograniczone szerokością zębów. Przy projektowaniu części stanowiących ściany kanałów wentylacyjnych należy, o ile można ograniczać tworzenie się ostrych zakrętów, ostrych rozszerzeń i zwężeń tych kanałów, ponieważ powodują one wiry powietrza, a w związku z tym dodatkowe opory aerodynamiczne, zmniejszające prędkość i wydatek powietrza. Szczególnie niekorzystne są wiry w tych częściach kanału, w których nie ma powierzchni chłodzonych, należących do części czynnych maszyny. Tam zaś gdzie wir powietrza omywa powierzchnię wydzielającą ciepło jest on korzystny, gdyż jest powodem powiększenia efektu chłodzenia, ponieważ zwiększa współczynnik oddawania ciepła. Należy bezwzględnie pamiętać aby falowniki przy wentylacji i wentylatorach zawsze pracowały i ustawione były na charakterystykę kwadratową pracy.

Czytaj
Wpływ zjawiska nasycenia obwodu strumieni rozproszenia na oporności indukcyjne 0

Wpływ zjawiska nasycenia obwodu strumieni rozproszenia na oporności indukcyjne

Napisany przez dnia Paź 30, 2014 w Teksty

Jak powszechnie wiadomo we wszystkich silnikach klatkowych nasycenie obwodu strumieni rozproszenia ma duże znaczenie, ponieważ przy ich rozruchu występuje duży prąd zwarcia, wzbudzający silne strumienie rozproszenia. Prąd zwarcia można spokojnie zminimalizować stosując falowniki które posiadają rampę rozruchową czasem dzięki czemu prąd jest rozłożony w czasie. W silnikach pierścieniowych zjawisko nasycenia nie ma znaczenia ze względu na niewielkie prądy rozruchowe, ograniczone opornościami rozrusznika. Ponieważ nasycenie obwodu strumieni rozproszenia silnika w stanie zwarcia zależy od prądu zwarcia, którego jeszcze nie znamy, bo nie znamy wartości oporów przy nasyceniu dróg strumieni rozproszenia, konieczne jest prowizoryczne założenie spodziewanego prądu zwarcia przy nasyconym obwodzie magnetycznym strumieni rozproszenia.

Czytaj
Rozruch silników szeregowych i ich regulacja 0

Rozruch silników szeregowych i ich regulacja

Napisany przez dnia Paź 21, 2014 w Teksty

Rozruch silników szeregowych przeprowadza się za pomocą rozrusznika. Regulowanie prędkości obrotowej przeprowadza się niekiedy za pomocą opornika włączanego szeregowo w obwód twornika. Jeśli urządzenie jest napędzane przez dwa lub więcej jednakowych silników szeregowych, można przy rozruchu oraz przy regulacji prędkości obrotowej przez falownik (czytaj więcej o falownikach na http://www.falowniki.info) lub łączyć je szeregowo.

Czytaj