Contact center dla firm

Rozwijający się rynek rozwiązań wirtualnych wywiera znaczący wpływ na pracę contact center na całym świecie. Mniej więcej od 2011 roku zaobserwować można wzmożone nakłady na tzw. rozwiązania chmurowe. Tendencja ta zaczyna być także widoczna na rynku polskim. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że chmura ma znaczącą przewagę nad tradycyjnym modelem contact center i przyszłość będzie należała do właśnie takich rozwiązań. Co to oznacza dla odbiorcy usługi?

W CZYM TKWI PRZEWAGA CONTACT CENTER?

Z punktu widzenia biznesowego – contact center oferuje korzyści, które na dłuższą metę są nie do przecenienia. Pierwszą z nich jest aspekt finansowy. W tym miejscu, przewaga contact center nad tradycyjnym modelem contact center zarysowuje się najwyraźniej. Dlaczego? Ponieważ rozwiązania wirtualne oferują elastyczność, o jakiej Klienci tradycyjnych contact center mogą jedynie pomarzyć. Contact center obliczeniowa umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych funkcji właściwie w dowolnym momencie, w miarę potrzeb użytkownika. Oznacza to, że nie ma potrzeby utrzymywania poszczególnych komórek, które w danej chwili są nieaktywne.

 
Tuż obok korzyści finansowych – pojawiają się korzyści natury biznesowej, które w wielu aspektach pozostają spójne. Z punktu widzenia użytkownika, contact center jest niezwykle wygodna. Rozwiązanie to w zasadzie eliminuje konieczność zakupu dedykowanych serwerów i ich utrzymywania. Nie ma także potrzeby zakupu oprogramowania i częstego modernizowania istniejącej infrastruktury informatycznej. Bardzo duże znaczenie ma także fakt, że takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie zasobów personelu technicznego i pionu IT.
Choć na pierwszy plan wysuwają się oczywiste korzyści biznesowe – to właśnie aspekt finansowy zadecydował o znaczącym spopularyzowaniu contact center obliczeniowej. Rynek, pogrążony w kryzysie gospodarczym, poszukiwał tańszych rozwiązań, które nie wywarłyby negatywnego wpływu na jakość obsługi klienta. W rezultacie zaoferowana została opcja, która nie tylko okazała się tańsza, ale również lepsza.

CO OFERUJE CONTACT CENTER?

Do contact center można bez problemu przenieść całą funkcjonalność – tradycyjnego modelu contact center. Oznacza to, że mogą być realizowane wszystkie zadania, jakie wchodzą w zakres działalności jednostki. Contact center umożliwia nie tylko sprawną sprzedaż przez telefon, ale także wszelkie inne funkcje, takie jak np obsługa reklamacji. Funkcjonalność tego rozwiązania przewiduje bowiem analizę obsługi klienta, monitoring jakości obsługi, obsługę wszelkich kampanii wychodzących i masę innych funkcji.

7931118028_8935571da3_k

CO TO OZNACZA DLA KLIENTA?

Firma, która nawiązuje współpracę z usługodawcą działającym w contact center – zyskuje partnera wykazującego niezwykłą elastyczność. Wszelkie projekty, nawet takie, które wymagają pewnej reorganizacji infrastruktury, mogą zostać wdrożone błyskawicznie, co przekłada się na znaczący wzrost poziomu obsługi Klienta. Pojawiają się także korzyści finansowe – usługodawca, zyskując dostęp do tańszych rozwiązań, ma możliwość obniżenia ceny usług, co dla usługobiorcy stanowi istotną zaletę.

 

źródło: http://teleconcept.pl/sprzedaz-pozyskaj-klienta/

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)