Czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Wielu pracodawców nie chce zatrudniać osób niepełnosprawnych. Kojarzy im się to z wieloma dodatkowymi obowiązkami i niewielkimi korzyściami. Nadal istnieje powszechne przekonanie, że pracownik niepełnosprawny jest niesamodzielny i mało wydajny. Ponadto uważa się, że takiej osobie trzeba zapewnić odpowiednio wyposażone stanowisko pracy, co jest mało opłacalne. Jednak nie do końca tak jest. Warto zapoznać się z faktami, a nie wierzyć w stereotypy i niedomówienia.
Zatrudnianie niepełnosprawnych znacznie obniża koszty pracy, co przekłada się na zysk firmy. Pracodawca może liczyć na co dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika. Pieniądze te otrzymuje z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pod warunkiem, że pracownik den widnieje w odpowiedniej ewidencji tej instytucji. Ponadto praca musi być świadczona w oparciu o umowę o pracę lub, w przypadku zakładów pracy chronionej – wykonywana jako praca nakładcza. Ustawodawca wprowadza pewne dodatkowe wytyczne dotyczące tego dofinansowania, które dotyczą m. in. ilości osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Od kwietnia 2014 r. dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi odpowiednio:
– 1800 zł – w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
– 1125 zł – w przypadku umiarkowanej niepełnosprawności,
– 450 zł – w przypadku lekkiej niepełnosprawności.
Należy mieć też na uwadze, że dofinansowanie to nie może być większe niż 90% rzeczywiście poniesionych kosztów. Natomiast pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu norm prawnych o postępowaniu w sprawach pomocy społecznej może otrzymać pomoc w wysokości maksymalnie 75% kosztów.

W sytuacji, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z dodatkowymi wydatkami, np. przystosowania pomieszczeń do jej potrzeb czy nabycia odpowiedniego dla niej sprzętu, przysługuje również pomoc z PFRON.

Niepełnosprawny pracownik nie zawsze musi gorzej pracować niż osoba zdrowa. Niepełnosprawność często nie wpływa na przebieg pracy, a może być nawet niewidoczna dla osób postronnych. Warto wziąć pod uwagę, że niepełnosprawni często bardziej doceniają możliwość zatrudnienia, a w związku z tym są lojalni wobec pracodawcy. Zatrudnianie niepełnosprawnych dobrze wpływa na wizerunek firmy, co może przyciągnąć do niej nowych klientów.

Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kogoś niepełnosprawnego powinno się zapoznać z jego szczególnymi uprawnieniami.

Osoby, u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności mogą wykonywać pracę maksymalnie 7 godzin w ciągu doby oraz 35 godzin w trakcie tygodnia. Osoby takie mają również prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dodatkowy urlop nie dotyczy pracowników, którzy maja prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych.

Każdy niepełnosprawny ma prawo do dodatkowej, 15 minutowej przerwy w pracy, którą może spożytkować na gimnastykę albo wypoczynek. Przerwę tą trzeba wliczyć do czasu pracy.

Pracownik niepełnosprawny może również zgłaszać pracodawcy konieczność wprowadzania pewnych zmian, m. in. dotyczących zniesienia barier architektonicznych. Natomiast pracodawca powinien w miarę swoich możliwości dostosować się do tych wytycznych.

 

źródło: http://www.a-trybut.eu/a698,optymalizacja_kosztow_pfron

 

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 8.0/10 (1 głosy)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)