Krewny wpadł w nałóg zaciągania pożyczek? Weź pod uwagę jego…

To na pewno nie jest sprawa łatwa. Okazuje się jednak, że krewny uzależniony od zaciągania pożyczek jest nie lada niebezpieczeństwem. Może nie bezpośrednio dla Ciebie, ale na pewno dla Twojego budżetu – teraźniejszego i przyszłego.

Ubezwłasnowolnienie krewnego. Na czym polega?

Przecież nie będziemy podawać Ci słownikowej definicji, nie? Krótko mówiąc, krewny ubezwłasnowolniony nie może wykonywać zakupów opiewających na bardzo duże kwoty ani zaciągać kolejnych pożyczek. Więcej informacji znajdziesz w Kodeksie Cywilnym.

50 złotych

Fotografia zgodnie z licencją Asman Finance

Czego będziesz potrzebował?

Nie spotkałeś się do tej pory z ubezwłasnowolnieniem kogokolwiek? Wcale nas to nie dziwi, bo okazuje się, że całkowite ubezwłasnowolnienie zdarza się bardzo rzadko. Pewnie dlatego, że aby to osiągnąć potrzebujesz zarówno oceny lekarza specjalisty, jak i zgody sądu. Sąd jednak częściej godzi się na ubezwłasnowolnienie częściowe niż całkowite.

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite. Jakie są różnice?

O ubezwłasnowolnienie całkowite można ubiegać się wtedy, kiedy u krewnego stwierdzono:

  • niedorozwój umysłowy,
  • chorobę psychiczną,
  • alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od hazardu.

Czyli taki czynnik, który wręcz uniemożliwia krewnemu kierowanie swoim postępowaniem. Według specjalistów taka osoba bowiem funkcjonuje podobnie jak dziecko w wieku 13 lat.

Ubezwłasnowolnienie częściowe za to można stosować wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich, które ze względu na określone przez specjalistów problemy (choroby nabyte lub wrodzone) nie są w stanie podejmować świadomych i rozsądnych decyzji. Krewny, u którego zastosowany zostanie taki przepis zyskuje nadzór kuratora, a jego funkcjonowanie oceniane jest jako funkcjonowanie małoletniego, 13- lub 18-letniego.

Zasady wnioskowania równie ważne, co zasady samego ograniczania

Wedle prawa wniosek może złożyć wyłącznie przedstawiciel ustawowy danej osoby lub jej bliska rodzina – żona, małżonek, brat, siostra lub krewny wyłącznie z linii prostej, a za jego rozpatrzenie odpowiedzialny będzie sąd okręgowy przypisany do miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, o której ubezwłasnowolnienie podjęto starania.

Ubezwłasnowolnienie nie jest ważne całe życie. Sąd może je odwołać

Zanim złożysz taki wniosek albo kiedy już uda Ci się ten cel osiągnąć, powinieneś wiedzieć, że ubezwłasnowolnienie nie trwa wiecznie, a postanowienie sądu może ulec zmianie po złożeniu odpowiedniego wniosku przez innego krewnego w momencie, w którym ustaną objawy choroby lub znaczne postępy w walce z nałogiem u osoby poddanej temu aktowi prawnemu.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 10.0/10 (1 głosy)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: +1 (z 1 głosy)