Krocząca średnia

Poza technikami analizy wykresów cenowych, w ramach analizy technicznej uczestnicy giełdy Forex wykorzystują także inne metody. Jedną z nich stanowi obliczanie i analizowanie tak zwanych wskaźników. Najprostszy, z nich wydaje się być tak zwana prosta średnia krocząca. Nazwa ta może na pierwszy rzut oka nie mówić zbyt wiele. W rzeczywistości jest to jednak powszechnie znana średnia arytmetyczna. Nazywana jest ona kroczącą lub też ruchomą w związku z jej dynamicznym charakterem. Nie należy bowiem zapominać, iż sytuacja na rynku transakcji walutowych ulega bardzo szybkim zmianom. Waluty z całego świataJednocześnie wskaźniki bardzo często obliczane są automatycznie poprzez platformy brokerskie. Średnia obliczana jest natomiast dla określonej ilości pomiarów. Określenie „krocząca” związane jest zatem z faktem iż nowsze pomiary są stopniowo wprowadzane do obliczeń, wypierając jednocześnie wartości zmierzone wcześniej. Odbywa się to w taki sposób, aby liczba pomiarów w obliczeniach pozostawała stała. Obliczone w ten sposób wartości nanosi się następnie na wykres cenowy. Interpretacja wskaźnika związana jest natomiast z poszukiwaniem punktów, w których następuje przecięcie linii wykresu cenowego oraz linii utworzonej przez połączenie punktów otrzymanych po obliczeniu średniej. W punktach przecięcia inwestor otrzymuje sygnał sugerujący mu podjęcie odpowiedniej operacji finansowej.

 

Jeżeli wykres cenowy przecina linie średniej jednocześnie się wznosząc, inwestor otrzymuje sugestię kupna waluty. Jeżeli jednak linia wykresu cenowego wykazuje tendencję spadkową w momencie przecięcia linii średniej, sugestia ta dotyczy sprzedaży waluty. Określenie „krocząca” związane jest zatem z faktem iż nowsze pomiary są stopniowo wprowadzane do obliczeń, wypierając jednocześnie wartości zmierzone wcześniej. Odbywa się to w taki sposób, aby liczba pomiarów w obliczeniach pozostawała stała. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż stosując do obliczania średniej mniejszą liczbę pomiarów, otrzymamy większą liczbę punktów przecięcia.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 6.7/10 (13 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)