Którą analizę wybrać?

W rozważaniach dotyczących analiz dokonywanych przez inwestorów i analityków uczestniczących na rynku transakcji walutowych Forex, większą część miejsca poświęca się tak zwanej analizie technicznej. Dziedzina ta pozwala na analizę sytuacji odnotowanej na rynku w przeszłości, oraz próbę dokonywania przewidywań na przyszłość. Należy jednak zaznaczyć, iż przewidywania te dotyczą pewnych specyficznych zachowań inwestorów, które mogą przełożyć się na sytuację na rynku. Kupuj pieniądze, czytaj ForexMożna zatem powiedzieć, iż analiza techniczna służy wyszukiwaniu momentów, w których można się spodziewać określonego zachowania uczestników rynku. Dzięki przewidywaniu ich reakcji można natomiast podjąć określone działania, umożliwiające powiększanie zysku. Poszukiwanie takich momentów można oprzeć na analizowaniu wykresów, czy też obliczaniu wskaźników. Należy jednak zaznaczyć, iż wiele współczesnych platform brokerskich oferuje obliczanie wspomnianych wskaźników w sposób automatyczny. Także wykresy cenowe tworzone są automatycznie przez platformę brokerską. Można zatem dojść do wniosku, iż analiza techniczna w znacznym stopniu wykonywana jest automatycznie, dlatego jest rozwiązaniem często wykorzystywanym przez inwestorów dokonujących operacji na rynku Forex.

 

Inna metoda analizy, tak zwana analiza fundamentalna wspominana jest natomiast w rozważaniach znacznie rzadziej. Dzieje się tak między innymi dlatego, iż proces ten wydaje się wymagać znacznie większego nakładu pracy, oraz dłuższego okresu czasu. Należy jednak zaznaczyć, iż analiza fundamentalna nie jest tak naprawdę pomijana. Wszelkie analizy dotyczące sytuacji politycznej, występowania sytuacji takich jak klęski, czy wojny, które mogą mieć wpływ na zachowania inwestorów, można bowiem uznać za analizę fundamentalną. Należy jednak zaznaczyć, iż przewidywania te dotyczą pewnych specyficznych zachowań inwestorów, które mogą przełożyć się na sytuację na rynku.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 7.5/10 (16 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)