Na czym polegają lokaty strukturyzowane?

W ostatnim czasie odnotowano spadek oprocentowania lokat bankowych. Taka sytuacja skłania do refleksji, czy produkty strukturyzowane mogą stanowić alternatywę dla standardowych lokat bankowych. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

pieniadzeProdukty strukturyzowane powstają z połączenia bezpiecznej i rentownej usługi, którą stanowi lokata bankowa lub obligacje skarbowe i ryzykownej inwestycja, jaką może być fundusz inwestycyjne lub akcje. Lokaty bankowe strukturyzowane są zatem zbudowane z części oszczędnościowej i inwestycyjnej. Proporcje tej „struktury” są z reguły następujące: 70 – 90% wpłaconego przez klienta kapitału przypada na depozyt bankowy, natomiast pozostała część jest przeznaczona na bardziej ryzykowne inwestycje.

Lokaty stanowią w tym przypadku bezpieczny sposób przechowywania kapitału i jednocześnie są zabezpieczeniem na wypadek utraty pieniędzy zainwestowanych w ryzykowne przedsięwzięcia. Zysk z produktów strukturyzowanych jest ściśle uzależniony od powodzeniem danej inwestycji. Lokaty strukturyzowane przeważnie są zakładane na długi czas, nawet na 5 lat. Długoterminowość lokaty strukturyzowanej jest konieczna, żeby kwota na lokacie odpowiadała wartością kwocie przeznaczonej na bardziej ryzykowną inwestycje.

Korzystna lokata bankowa zawarta w formie strukturyzowania usług, musi charakteryzować się przede wszystkim bezpieczeństwem. W praktyce oznacza to, że bank powinien ściśle określić, jaką część kapitału jest w stanie zagwarantować po zakończeniu inwestycji. Najlepsze lokaty strukturyzowane są objęte 100 procentową ochroną. Aktualny ranking lokat marzec 2014 pokazuje, że obecnie większość banków oferuje pełną gwarancję bezpieczeństwa produktów tego rodzaju.

Parametry, jakie powinna posiadać najlepsza lokata to także dokładnie sprecyzowany czas trwania planowanej inwestycji oraz szczegółowy plan wyliczania kapitalizowanych odsetek. Niestety, nawet najlepsze lokaty strukturyzowane wiążą się z pewnymi zagrożeniami. Przede wszystkim bank nie może nam zapewnić pełnego sukcesu podjętej inwestycji. 100 % gwarancja zapewnia, że klient nie poniesie strat, ale też w przypadku niepowodzenia inwestycji – nic nie zarobi. Choć kwestia bezpieczeństwa jest ważna, to jednak głównym celem wpłacania pieniędzy na depozyt bankowy dla większości ludzi jest zysk. Owa inwestycja nazywa jest w terminologii bankowej „opcją”. W sytuacji udanej inwestycji, czyli „opcji”, lokata strukturalna może zapewnić znacznie wyższe zyski niż najlepsze lokaty tradycyjne. Warto wspomnieć, że niektóre lokaty bankowe strukturyzowane posiadają możliwość przekazania zysków na polisę na życie – klient uniknie wówczas podatku od zysków kapitałowych.

Lokaty bankowe strukturyzowane mogą okazać się strzałem w dziesiątkę, o ile wybrana inwestycja przyniesie zamierzone zyski. W większości przypadków ryzyko podjęte przy zakładaniu produktów strukturyzowanych bardzo się opłaca, a zatem warto zajrzeć w aktualny ranking lokat i przekonać się o możliwościach bankowych w tym zakresie.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)