Pomiary wielkości nieelektrycznych

Pomiary elektryczne są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia. Odczytanie wartości wielkości mierzonej jest łatwe i pomiary elektryczne cechuje duża dokładność. Te zalety spowodowały szerokie zastosowanie pomiarów elektrycznych do mierzenia wielkości nieelektrycznych. Posługując się ogniwem fotoelektrycznym można zmierzyć natężenie oświetlenia; za pomocą ogniwa termoelektrycznego można zmierzyć temperaturę w piecu hartowniczym, piekarskim lub urządzeniach, w których zachodzą procesy chemiczne w wysokich temperaturach. Przy każdym z tych pomiarów posługujemy się przyrządem zwanym czujnikiem, który przetwarza wielkość nieelektryczną (np. temperaturę, ciśnienie itd.) w wielkość elektryczną (np. w sem. lub prąd): miernik elektryczny jest zazwyczaj wyskalowany w odpowiednich jednostkach nieelektrycznych.

Przebieg pomiaru wielkości nieelektrycznej jest więc następujący: wielkość mierzona —czujnik – wielkość elektryczna – miernik elektryczny wskazujący wartość mierzonej wielkości nieelektrycznej.

Metody pomiarów elektrycznych pozwalają na odsunięcie miernika elektrycznego na pewną odległość od mierzonego urządzenia przez zastosowanie odpowiednio długich przewodów. Jest to cenna zaleta pomiarów elektrycznych. Bardzo często zachodzi konieczność poznania wartości wielkości mierzonej w miejscu znajdującym się w znacznej odległości od miejsca pomiaru. W większości przypadków jest to spowodowane potrzebami produkcji i organizacji pracy, np. pracownik kierujący pracą zespołu aparatów w przemyśle chemicznym musi być zorientowany, jakie temperatury mają płyny w tych aparatach, jaki jest poziom tych płynów, jakie są szybkości przepływu prądów w rurach łączących aparaty i jakie ciśnienia występują w aparatach. Podobnie dyspozytor musi stale i bieżąco otrzymywać wiele informacji o pracy oddziałów i maszyn. W niektórych przypadkach niemożliwe jest odczytanie mierzonej wartości w miejscu ustawienia czujnika na skutek wysokiej temperatury, ciśnienia lub szkodliwego promieniowania. Przeprowadza się wtedy tzw. pomiar zdalny.

Zadajniki (więcej na WebSystem.pl) i czujnik łączy się odpowiednio dobranymi przewodami; możliwość zastosowania wzmacniacza pozwala na zwiększenie odległości oraz na przekazywanie wielkości mierzonej do kilku miejsc odczytywania, pozwala również- na zastosowanie układów automatycznej regulacji.

Prostym przykładem pomiaru zdalnego wielkości nieelektrycznej jest układ wskaźnika poziomu paliwa w samochodzie. Czujnikiem jest tu pływak 1 osadzony na dźwigni oraz opornik 2. Ruch pływaka powoduje przesuwanie styku po oporniku i zmianę oporu, a tym samym zmiany prądu w uzwojeniach miernika elektrycznego. Powoduje to odpowiednie odchylenie wskazówki, zależnie od prądu płynącego przez uzwojenie miernika 3, Miernik umieszczony na tablicy przed kierownicą wskazuje stan zawartości zbiornika.

Inne urządzenia do pomiarów zdalnych są bardziej skomplikowane. W niektórych urządzeniach stosuje się obecnie pomiary zdalne, w których dane pomiarowe przekazywane są drogą radiową. Przykładem mogą tu być pomiary dokonywane za pomocą sputników, stacji kosmicznych oraz rakiet meteorologicznych. Urządzenia podobne są również stosowane do pomiaru temperatur i prędkości przepływu powietrza chłodzącego w wirnikach dużych prądnic. Urządzenie takie, wielkości pudełka od zapałek, wykonane zostało w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu do badań prądnic. Miniaturowe wymiary uzyskano dzięki stosowaniu półprzewodników.

Uzupełnieniem miernictwa zdalnego jest zastosowanie telewizji do obserwacji procesów produkcyjnych i kierowania pracą maszyn.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 7.0/10 (1 głosy)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)