Posty otagowane jako "giełda"

Którą analizę wybrać? 0

Którą analizę wybrać?

Napisany przez dnia Paź 14, 2011 w Teksty

W rozważaniach dotyczących analiz dokonywanych przez inwestorów i analityków uczestniczących na rynku transakcji walutowych Forex, większą część miejsca poświęca się tak zwanej analizie technicznej. Dziedzina ta pozwala na analizę sytuacji odnotowanej na rynku w przeszłości, oraz próbę dokonywania przewidywań na przyszłość. Należy jednak zaznaczyć, iż przewidywania te dotyczą pewnych specyficznych zachowań inwestorów, które mogą przełożyć się na sytuację na rynku.

Czytaj
Analiza techniczna – systemy 0

Analiza techniczna – systemy

Napisany przez dnia Paź 13, 2011 w Teksty

Analiza techniczna, stosowana przez uczestników giełdy Forex, jest dziedziną dość rozległą. Wykorzystuje się w niej wiele różnorodnych metod, przy czym należy zaznaczyć, iż niektóre metody odznaczają się sporą popularnością wśród inwestorów, inne natomiast są znacznie mniej popularne. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż istnieje oczywiście możliwość stosowania jedynie pojedynczych technik analizy technicznej. Inwestor otrzyma w ten sposób pewne sygnały, które mogą pomóc mu w dokonywaniu operacji finansowych. Oczywiście operacje te mogą przynieść mu zyski.

Czytaj
Analiza wykresów – udogodnienia 0

Analiza wykresów – udogodnienia

Napisany przez dnia Paź 13, 2011 w Teksty

Giełda Forex jest rynkiem bardzo dynamicznym. Zmiany zachodzą tutaj bardzo często. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż uczestnicy tego rynku starają się doszukiwać w dostępnych danych pewnego rodzaju tendencji kursu walut. Może to być tendencja malejąca, czy też rosnąca, kurs może także wahać się w okolicach pewnej stałej wartości. Poszukiwanie tego typu tendencji przy wykorzystaniu danych liczbowych zapisanych w tabelkach z pewnością nie byłoby zadaniem łatwym.

Czytaj
Zastosujmy wskaźniki 0

Zastosujmy wskaźniki

Napisany przez dnia Paź 11, 2011 w Teksty

Poza podstawowymi technikami analizowania wykresu, uczestnicy rynku Forex mogą w ramach tak zwanej analizy technicznej dokonywać także innych działań. Wspomniane techniki analizowania wykresu to chociażby wyznaczanie linii trendu, poszukiwanie poziomów wsparcia i oporu, czy próba odnalezienia na wykresie tak zwanych formacji. Inne techniki wykonywane w ramach analizy technicznej to przede wszystkim obliczanie różnego rodzaju wskaźników, których pewne wartości mogą stanowić dla inwestorów sygnał do podjęcia określonego działania.

Czytaj