Wpływ zjawiska nasycenia obwodu strumieni rozproszenia na oporności indukcyjne

Jak powszechnie wiadomo we wszystkich silnikach klatkowych nasycenie obwodu strumieni rozproszenia ma duże znaczenie, ponieważ przy ich rozruchu występuje duży prąd zwarcia, wzbudzający silne strumienie rozproszenia. Prąd zwarcia można spokojnie zminimalizować stosując falowniki które posiadają rampę rozruchową czasem dzięki czemu prąd jest rozłożony w czasie. W silnikach pierścieniowych zjawisko nasycenia nie ma znaczenia ze względu na niewielkie prądy rozruchowe, ograniczone opornościami rozrusznika. Ponieważ nasycenie obwodu strumieni rozproszenia silnika w stanie zwarcia zależy od prądu zwarcia, którego jeszcze nie znamy, bo nie znamy wartości oporów przy nasyceniu dróg strumieni rozproszenia, konieczne jest prowizoryczne założenie spodziewanego prądu zwarcia przy nasyconym obwodzie magnetycznym strumieni rozproszenia.

Jeśli po wykonaniu obliczeń okaże się, że prąd zwarcia przyjęty różni się znacznie od prądu rzeczywistego, to należy go skorygować drogą kolejnych przybliżeń. Charakterystyki momentu, prądu, sprawności i współczynnika mocy przy uwzględnieniu zjawiska wypierania prądu nasycenia obwodu strumieni rozproszenia. W silnikach uwzględniających zjawisko wypierania prądu w wirniku przy wyznaczaniu danych dla wszystkich obciążeń, tj. dla wszystkich poślizgów nie można stosować zwykłego wykresu kołowego, ponieważ koło jest miejscem geometrycznym końców wektorów prądu tylko przy założeniu, że oporności przy wszystkich poślizgach są stałe. Dla różnych stanów pracy silnika należy stosować różne wykresy. W celu otrzymania prawidłowych danych przy pracy znamionowej maszyny, można posługiwać się wykresem, którego dane wyjściowe obliczone są tak, jak gdyby zjawisko wypierania prądu i nasycenia obwodu strumienia rozproszenia nie występowało. Znamionowy prąd i współczynnik mocy odczytany z takiego wykresu jest praktycznie taki sam jak maszyny, która przy rzeczywistym rozruchu ma oporności zmienne pod wpływem zjawiska wypierania i nasycenia. Można również nie uwzględniać zjawiska wypierania prądu w silnikach z okrągłymi prętami klatki. W silnikach z laną klatką i żłobkami, jak to zwykle bywa, wydłużonymi lub kształtu gruszkowatego, zjawisko wypierania ma już pewne znaczenie. W silnikach głęboko żłobkowych i dwu klatkowych działanie jego jest bardzo silne.

Producent falowników – www.falowniki.pl

Zjawisko wypierania prądu w silnikach wyprowadzone zostały przy założeniu, że oporności czynne i bierne nie zmieniają się przy zmianie poślizgu, gdyż nie występuje zjawisko wypierania prądu, to znaczy, że gęstość prądu jest równomierna w całym przekroju uzwojenia wirnika przy wszystkich stanach pracy silnika. Stan taki można uważać za rzeczywisty w silnikach pierścieniowych, pomimo że w prętowym uzwojeniu wirnika występuje zjawisko wypierania prądu, nie ma ono jednak znaczenia, gdyż powiększona oporność wirnika, przy rozruchu jest bardzo mała w porównaniu z opornością rozrusznika. Powiększenie indukcji (przez zmniejszenie liczby zwojów) powoduje zwiększenie się przeciążalności i momentu rozruchowego oraz zmniejszenie strat w uzwojeniach, których przekrój zwiększamy przy zmniejszeniu się Zi, tak aby współczynnik zapełnienia żłobka pozostał taki jak poprzednio. Jednocześnie jednak na skutek powiększania się prądu biegu jałowego, a co za tym idzie i zmniejszenia się współczynnika mocy (co powoduje zwiększenie prądu znamionowego) straty w uzwojeniu stojana wzrastają. Ogólna zatem korzyść przy powiększeniu indukcji zależy od tego, który z czynników powyższych przeważa.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 7.0/10 (1 głosy)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)